Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sekretariat@agad.gov.pl